HERU 300 T EC-y1 Oppdatert: 2023-12-28 Arkivert produkt

8010788 - HERU 300 T EC -y1 RE 8010789 - HERU 300 T EC -y1 LE

 • Gulvmodell med topptilkobling.
 • Konstruert for til- og fraluftsventilasjon med energigjenvinning s.k. FTX.
 • Egnet for installasjon i leiligheter, småhus, kontor og andre lokaler hvor det stilles høye krav til inneklimaet.
 • Høy temperaturvirkningsgrad, lavt energibruk (SFP), lavt lydnivå, høy driftsikkerhet og gir en ren inneluft.
 • Unik konstruksjon som gjør at alle kuldebroer minimeres.
 • Brukervennlig med en trådløs IQ CONTROL med 4,3" berøringsskjerm for drift og overvåking.
 • Innebygd modbus-kommunikasjon som standard. Tilleggsutstyr ikke nødvendig.
 • App-kontroll via Cloudtjeneste som standard.
 • Enkel installasjon ved hjelp av wizard.
 • Evne til å lage driftsplaner.
 • Innebygd kontroll av forvarmeren.
 • Støtte for tilkobling av nærværssensorer.
 • Luftfmengden genereres av to stillegående radialvifter med EC-motor. Viftehjul med bakoverbøyde skovler.
 • Viftene er tilkoblet med hurtigkoblinger og er svært enkle å koble fra ved f.eks rengjøring.
 • En regenererende ikke-hygroskopisk roterende varmeveksler i aluminium er plassert sentralt i aggregatet. Varmeveksleren kan demonteres før rengjøring.
 • Leveres med kompaktfilter klasse ISO ePM1 50% som standard, for både ut- og innluften. Filterene er svært enkle å bytte.
 • Innebygd styring for varme/kjøling.
 • Aggregatet kan brukes til å forbedre komforten i rommet gjennom varmegjenvinning eller kjølgjenvinning.
 • Aggregatet er utstyrt med innebygd elektrisk ettervarmer.
 • Innersiden av aggregatet er produsert i galvanisert stål, mens det ytre deksel er produsert i  stål og belagt med Galfan. Det ytre dekselet har korrosjonsklasse C3.
 • 50 mm isolasjon i sidene, toppen, bunnen og luker. 30 mm isolasjon på baksiden av enheten.
 • Plasseres i varme soner, som f.eks. vaskerom eller bod.
 • Kan bestilles som høyre- eller venstreutførende.
 • HERU 200T og HERU 300T leveres med kabel for fast installasjon.
 • Har innebygd lyddemper på tilluft- og avkastsiden.
 • Tre års garanti ved kontinuerlig drift.
NB! Garantien for HERU gjelder bare forutsatt at tilbehør/utstyr (f.eks. Filtre) fra H. Östberg AB-serien brukes.