Firmware HERU IQC Uppdaterad: 2024-02-15


Förberedelser:
Läs igenom nedanstående förfarande innan uppdatering påbörjas.

 • Ladda ned den senaste versionen av programvara (.m3f), se "Nedladdningar" nedan.
 • Spara m3f-filen på lämpligt ställe på datorns hårddisk.
 • Högerklicka på filen som har ändelsen .m3f och välj kopiera.

Uppdateringsförfarande:

 1. Se till att aggregatet har spänning. Aggregatet behöver inte vara påslaget.
 2. Koppla in displayen till datorn med en USB-kabel av typen Micro USB avsett för dataöverföring. 
 3. Displayen dyker upp som ett lagringsutrymme i datorn. Alternativt behöver man först välja vilken åtgärd som ska göras när displayen hittats som enhet. Välj alternativet som öppnar enheten i filhanteraren. Displayen ska visa ”Installationsmeny” när den är ansluten korrekt. 
 4. På displayens lagringsutrymme i filhanteraren, högerklicka och välj klistra in filen med ändelsen .m3f (som tidigare kopierades). 
 5. Displayen startar uppdateringen omgående. Först uppdateras displayen. Uppdateringsförloppet syns i displayen (0-100%). Det görs sedan även en kort verifikation (0-100%) innan displayen startar om. 
 6. Efter att displayen har startat om kan den kopplas bort från datorn. 
 7. Säkerställ att displayen får kontakt med aggregatet via dockningsstation eller trådlös uppkoppling. Displayen synkroniserar med aggregatet och utvärderar den befintliga versionen i styrkortet. Om två displayer används, se även punkt 10. 
 8. Om styrkortet i aggregatet har en lägre version än den uppdaterade displayen kommer displayen även att starta uppdatering av styrkortet. Uppdateringsförloppet för ”mainboard update” visas i displayen (0-100%). Därefter startas aggregatet upp till normalt drift. 
 9. I vissa enstaka fall vid trådlös uppkoppling kan displayen behövas parkopplas igen efter en uppdatering. Fortsätt då i avsnitt Parkoppling. 
 10. Om två displayer används och är parkopplade till aggregatet uppdateras styrkortet endast från displayen som är master. (dvs. har ID-nummer 1, se under Meny/Service (1199)/Enhetsparning). Om två displayer används, upprepa då steg 2-6 för den andra displayen. 
 11. Kontrollera att den nerladdade versionen har blivit korrekt installerad på både displayen och styrkort genom att gå till Meny/Inställningar/Om. 
 12. Uppdatering av display och aggregat är nu klart.