HERU 95 T EC Uppdaterad: 2024-04-17

8010822 - HERU 95 T EC-y1 ALC

 • Väggmodell med toppanslutning.
 • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. (FTX).
 • Lämplig för installation i lägenheter, småhus, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.
 • Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energianvändning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.
 • En unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats.
 • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrd via den trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.
 • Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485.
 • Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
 • Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.
 • Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.
 • Brännbart kassettfilter typ ISO ePM1 50% som standard, för både från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.
 • Inbyggd styrning för värme/kyla.
 • Inbyggd elektrisk eftervärmare.
 • Aggregatet är tillverkat av galvaniserad stålplåt, delvis vitlackerad, med mellanliggande isolering.
 • Placeras i varmt utrymme, t.ex. tvättstuga, förråd eller grovkök.
 • Levereras i vänsterutförande.
 • Har anslutning för spiskåpa, den går förbi rotorn så att inte matos går tillbaka in i lokalen.
 • Försedd med stickkontakt.
 • Tre års garanti vid kontinuerlig drift.
OBS! Garantin för HERU gäller endast under förutsättning att tillbehör/utrustning (t.ex. filter) från H. Östberg AB sortiment används.